Informacje dla pacjenta

W celu umówienia wizyty zadzwoń do Rejestracji – tel.: 61 833 17 03  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub napisz xanef@xanefmedica.pl , podając w mailu swój numer telefonu, pod który oddzwonimy.

Na badanie wstępne, okresowe lub kontrolne koniecznie przynieś skierowanie od Pracodawcy oraz dowód tożsamości (PESEL)

Wzór skierowania można pobrać tutaj

Przy umawianiu wizyty, istotne jest podanie narażeń/czynników szkodliwych na stanowisku pracy, zaznaczonych w skierowaniu, abyśmy mogli zaplanować wszystkie badania w jednym dniu, przy jednej wizycie.

Skierowanie jest bardzo ważne, gdyż w zależności od stanowiska pracy i występujących narażeń, lekarz medycyny pracy dokonuje ich analizy i zleca odpowiedni zakres badań

Badanie lekarza medycyny pracy może zostać poszerzone o:

Jeśli w ramach badania profilaktycznego, będziesz wykonywał analizy laboratoryjne (taką informację otrzymasz przy umawianiu wizyty), przyjdź do przychodni na czczo!

Jeśli posiadasz aktualne orzeczenia lekarzy specjalistów, aktualne psychotesty (wózki widłowe, prowadzenie pojazdu służbowego) lub wyniki analiz laboratoryjnych, prosimy o przyniesienie do wglądu dla lekarza medycyny pracy.

Jeśli jesteś osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, na wizytę przynieś dokument: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli umawiasz badanie kontrolne (powyżej 30 dni zwolnienia), koniecznie przynieś na wizytę:

Po przeprowadzonym badaniu, każdy Pacjent otrzymuje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, oryginał dla Pracodawcy i kopię dla siebie.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne możesz wykonać na wniosek własny, który wypisuje się na miejscu w rejestracji.

Na badanie sanitarne przynieś książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisanym wynikiem badania na nosicielstwo (z Sanepidu) lub sam wynik badania kału na nosicielstwo. Badanie sanitarne wymagane jest przy wykonywaniu prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby drogą powietrzno-kropelkową lub drogą pokarmową.

Osoby prowadzące własną działalność wykonują badanie na podstawie wniosku o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną – druk do wypisania w rejestracji

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, pamiętaj o przyniesieniu na wizytę skierowania ze szkoły, uczelni lub z miejsca praktyk

Pacjenci niepełnoletni (uczniowie ) powinni zgłosić się na badanie z opiekunem prawnym