Informacje dla pracodawcy

Ustawa z 1997 r. o służbie medycyny pracy /Dz. U. nr 96 poz. 593/ nakłada na Pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej przez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną.

Jednocześnie zgodnie z art. 226-229 Kodeksu Pracy, Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych.

Nasza Przychodnia od ponad trzydziestu lat pomaga Pracodawcom i sprawuje opiekę medyczną nad Pracownikami wielu Firm, które nam zaufały.

Zapewniamy wysoką jakość usług, miłą atmosferę oraz życzliwą pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów zdrowotnych pracowników.

Ważne wskazówki:

Badanie lekarza medycyny pracy może zostać poszerzone o:

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wymagane jest przy wykonywaniu prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby drogą powietrzno-kropelkową lub drogą pokarmową

Podstawa prawna: Dz. U. z 2006 roku, Nr 25 poz. 191 & 3 pkt 3

Można wystawić pracownikowi odrębne skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne lub dopisać „sanitarne” przy badaniu stanowiskowym, jeśli oba mają być wykonane w jednym czasie i dla tego samego pracodawcy.

Celem badań profilaktycznych pracowników są m.in.:

Po przeprowadzeniu badania profilaktycznego, lekarz medycyny pracy wydaje pracownikowi orzeczenie o:

Każdy Pacjent otrzymuje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach: oryginał dla Pracodawcy i kopię dla siebie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników.